BIG DATA SOLUTIONS

 BIG DATA SOLUTIONS

BIG DATA SOLUTIONS

  • – การประเมินความพร้อม
  • – การระบุปัญหา
  • – คำแนะนำโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลของ Big Data
  • – หลักฐานการทดสอบแนวคิด (PoC)
  • – คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

Simple Pricing

เราสามารถเสนอราคาสำหรับ Project ด้วยไทม์ไลน์ที่แน่นอนและค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดว่าลูกค้าสามารถจัดหาข้อกำหนดให้เราได้