DATA DRIVENTRANS FORMATION

DATA DRIVENTRANS FORMATION

DATA DRIVENTRANS FORMATION

– การประเมินความพร้อม
– การระบุปัญหา
– คำแนะนำโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
– โปรแกรมการฝึกอบรม
– On0site Team Set-Up Programs
– Post Transformation Services และการอัปเดตอุตสาหกรรม

Simple Pricing

เราสามารถเสนอราคาสำหรับ Project ด้วยไทม์ไลน์ที่แน่นอนและค่าใช้จ่ายโดยมีรายละเอียดว่าลูกค้าสามารถจัดหาข้อกำหนดให้เราได้